Jeżeli nr. paragonu zaczyna się od zer prosimy ich nie podawać.
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności na stronie https://www.smolar.pl/polityka-prywatnosci oraz są szczegółowo podawane w regulaminach akcji promocyjnych zamieszczonych na stronie www.smolar.pl
smolar.pl